Innehållsförteckning på vin! Äntligen ny lag!

I slutet på februari kom en ny EU-lag som gör att vin från och med 8 december 2023 till slut får innehållsförteckningar. Läs varför vi tror det är ett steg mot att rädda planeten.

 

Äntligen hände något vi längtat efter länge: en innehållsförteckning. En ny EU-lag klubbades som kommer kräva innehållsförteckningar på vin – något som vin har varit undantaget i nästan 50 år tack vare den fina, underbara vinlobbyn. Men inte längre. Nu kommer man, precis som på alla andra livsmedel, faktiskt kunna se vad produkten innehåller, då även vin från och med 8 december 2023 måste ha en innehållsdeklaration.

 

Varför är det bra?

 

Vi tror att när folk får ett upplyst val och tydligt kan se skillnad på vad olika viner innehåller, så kommer medvetenheten och kraven öka på vad som hälls i glaset. Fler kommer välja bättre viner, helt enkelt. Och många av dom vinerna kommer vara naturviner.

 

I dag är det tillåtet med upp till 63 olika processhjälpmedel och tillsatser i industriellt vin. Aningen färre (45) i ekologiskt vin. Men bara en (1) i naturligt vin – små, små mängder sulfiter. För oss är valet enkelt mellan 63, 45 och 1. 

 

Därför hoppas – och tror – vi att transparens kring innehållet ska få fler att få upp ögonen för naturliga viner. För när vi blir fler som gör medvetna val, och väljer vin som är producerat med hänsyn till både natur och människa, så kan fler vinbönder i världen ta steget och ställa om. Och vi kan, hektar för hektar, rädda jorden vi lever på. Vi behöver nämligen, och tämligen akut, bli fler som jobbar aktivt med agroforestry (att plantera träd i samband med jordbruk), regenerativt jordbruk (ett holistiskt jordbruk där man använder kraften hos växternas fotosyntes till att omvandla kol i atmosfären till kol i marken) och att återskapa biologisk mångfald. 

 

Vilket, som av en ohändelse, är precis de metoder som våra vinbönder redan jobbar med. Tänk att vinet i ditt glas kan bli ett viktigt instrument i att bekämpa klimatförändringarna (eller: att bekämta de idiotiska beslut människor tagit som skapat klimatförändringarna). Men så är det. Eller så kan det bli. Om fler tar sig an denna typ av jordbruk. 

 

Lite förenklat tror vi att varje gång en människa väljer ett naturvin framför ett industrivin kommer vi ett steg närmre en lösning på den klimatkris vi har skapat. Flaska för flaska kan vi skapa vi ett hållbart jordbruk. Och vi behöver, hela tiden, bli fler. 

 

Så vi säger äntligen! Prisa gud, här kommer innehållsförteckningen! Och santé – för morgondagen!

Få mail! Och sånt!

Vet mest. Få först. Gå med!

Vi släpper alltid våra limiterade vinlådor på mail först.
Vi lovar att inte störa i onödan.

Att följa Fria Viner betyder att vi sparar din e-mail i vårt register för att kunna skicka dig e-mail om våra produkter och annan information om verksamheten som vi tycker att du borde ta del av.

Om du läst, och scrollat, hela vägen hit vill vi säga tack. För att du läst. För att du scrollat. För att du är här, hos oss, när du hade kunnat vara i stort sett varsomhelst annars. Tack!